Gmina Osieck zaprasza na kolejne wydarzenia w ramach zadania dofinansowanego w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Świadome, dobrze wyedukowane i aktywne społeczeństwo, gotowe poprawnie zareagować w każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w połączeniu z nowoczesną technologią stanowi najlepszy system ochrony życia i zdrowia obywateli – uważa wójt Karolina Zowczak. Dlatego właśnie razem ze swoimi współpracownikami podjęła działania mające na celu doświetlenie sześciu przejść dla pieszych w miejscowości Osieck: ul. Krótka – przy piekarni, ul. Pilawska - przy bud. urzędu, ul. Warszawska przy banku i przed kościołem oraz w miejscowości Pogorzel – przed sklepem i strażnicą celem poprawy widoczności i podniesienia bezpieczeństwa pieszych w ich obszarze.

W ramach programu „Bezpieczny TY…” zaplanowano też liczne spotkania i akcje promujące noszenie odblasków. Szczegóły poniżej!

26.11.2019 r.: Trzy spotkania w trzech przedszkolach na terenie gminy w ramach cyklu: „ODBLASKOWI – Akcja z odBLASKIEM w Gminie Osieck”. Wszystkie przedszkolaki spotkania otrzymają materiały informacyjne (kolorowanki) a także na rzecz każdego przedszkola zostaną przekazane odblaskowe węże spacerowe.

2.12.2019 r.: Cztery spotkania w dwóch szkołach podstawowych na terenie gminy w ramach cyklu: „ODBLASKOWI – Akcja z odBLASKIEM w Gminie Osieck” z podziałem na dwie grupy wiekowe: kl. 0-IV i V-VIII. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne oraz elementy odblaskowe, takie jak: kamizelki, opaski i zawieszki odblaskowe a także oświetlenie rowerowe. Każdy uczeń zerówki zostanie wyposażony w dyżurną kamizelkę odblaskową, która będzie służyła w trakcie wycieczek, spacerów i wspólnych wyjazdów.

5.12.2019 r. godz. 16:30, Park w Osiecku: Znajdź, załóż …bądź ODBLASKOWY! – gra terenowa (dzieci, młodzież, mieszkańcy dorośli i seniorzy)

Wieczorne spotkanie plenerowe funkcjonariuszy Policji i mieszkańców gminy nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym połączone z grą terenową, polegającą na znalezieniu umieszczonego w przestrzeni publicznej elementu odblaskowego (takiego jak kamizelka, opaska i zawieszka odblaskowa) z użyciem latarki. Naoczne uświadomienie niechronionych uczestników ruchu drogowego jaką moc ma odblask, jak wpływa na poprawę widoczności pieszych i rowerzystów po zmroku. W trakcie spotkania będą też prowadzone rozmowy pod kierunkiem uczestniczącego w przedsięwzięciu Policjanta na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, widoczności wieczorową porą, konieczności używania elementów odblaskowych celem uniknięcia wypadku, zasad poruszania się w ruchu drogowym, obowiązkowego wyposażenia roweru a także możliwościach zabezpieczenia mienia jakim jest rower poprzez znakowanie go, ubezpieczenie lub nawet przypięcie do stojaka. Dla każdego z uczestników przewidziane zostały  ulotki informacyjne oraz elementy odblaskowe (kamizelki, opaski i zawieszki odblaskowe).

Wydarzenie, w którym wezmą udział zarówno seniorzy, osoby dorosłe jak i młodzież oraz dzieci z terenu Gminy Osieck w celu aktywnego spędzenia czasu, jako alternatywa tzw. „nie siedzenia w domu”, zgodnie  z zasadą „mama przyjdzie z dzieckiem, wnuczka przyprowadzi babcię lub dziadka”. Celem działania jest w atrakcyjny sposób poszerzenie wiedzy uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi i rowerzyści na temat bezpieczeństwa, zasad poruszania  się oraz wymaganych obowiązków i możliwości a także promowanie aktywności fizycznej oraz zachęcenie do spotkania się mieszkańców z różnych grup wiekowych. Zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców, profilaktyka wykluczenia społecznego i uzależnień, zdrowsze społeczeństwo, nawiązywanie relacji międzypokoleniowych. Promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywizację społeczną i międzypokoleniową osób starszych i dzieci.

 

5.12.2019 r., godz. 17:30, Sala OSP Osieck, ul. Rynek 21A: Debata społeczna – porozmawiajmy o bezpieczeństwie! (mieszkańcy stali i tymczasowi, ogół społeczeństwa)

Spotkanie otwarte w formie debaty społecznej da możliwość wszystkim mieszkańcom stałym i tymczasowym porozmawiania na temat poprawy bezpieczeństwa w gminie ze służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo oraz przedstawicielami urzędu gminy. Będzie też możliwość  zgłoszenia swoich uwag i wniosków, miejsc w których jest wymagana np. poprawa oświetlenia przejść dla pieszych czy montażu kolejnej kamery w ramach planowanego systemu monitoringu - ankieta dla mieszkańców. Organizatorzy liczą na to, że uda się wypracować nawyk bycia aktywnym mieszkańcem gminy, który umie zadbać o swoje bezpieczeństwo, który widzi zagrożenia, potrafi  na nie zareagować i  ma wpływ na wyeliminowanie, po przez zgłoszenie do odpowiednich służb (Policja) - promowanie możliwości jakie daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i Aplikacja Moja Komenda. Zamierzeniami projektu jest również zwiększenie świadomości wszystkich mieszkańców gminy w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Projekt zakłada wypracowanie wśród mieszkańców gminy nawyku noszenia elementów odblaskowych, stworzenia mody na bycie widocznym, co wraz z otrzymanymi gadżetami w trakcie spotkania zaowocuje większą widocznością pieszych i rowerzystów po zmroku na drodze. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają elementy odblaskowe , takie jak: kamizelki, opaski i zawieszki odblaskowe oraz materiały informacyjne

Spotkanie Partnerów projektu „Bezpieczny TY …Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych”- Podsumowanie działań, ocena rezultatów, wyciągnięcie wniosków - na Debacie społecznej, 5.12.2019 r.

Debata społeczna umożliwi bezpośredni kontakt mieszkańców ze służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo w gminie, wymianę zdań, zgłoszenie swoich uwag i porozmawianie o lokalnych problemach w tym zakresie. Promowanie w trakcie spotkania nowoczesnych metod i możliwości kontaktu z dzielnicowym oraz zgłaszania miejsc zagrożeń bezpieczeństwa (aplikacja Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa) jako forma aktywizacji mieszkańców i zachęta do współpracy społeczeństwa z Policją w obszarze poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy zgodnie z zasadą „każdy jest zasobem”. Promowanie aplikacji sprawdzonych, już funkcjonujących na obszarze całego kraju, nie tracenie czasu na wypracowanie własnych efektywnych metod, korzystanie z sprawdzonych produktów stworzonych przez specjalistów. Ankieta skierowana do uczestników spotkania da możliwość badania opinii społecznej w obszarze poczucia bezpieczeństwa, będzie stanowić narzędzie pośredniej współpracy a rozdane w trakcie spotkania elementy odblaskowe w sposób bezpośredni poprawią widoczność osób poruszających się po drogach po zmierzchu.

Prowadzone spotkania, warsztaty oraz debata społeczna i gra terenowa poszerzą świadomość i wiedzę adresatów spotkań (dzieci i młodzież, mieszkańcy, seniorzy) m.in. w sprawie bezpiecznego poruszania się po drodze, co będzie skutkować spadkiem zdarzeń na drogach z udziałem pieszych i rowerzystów a także nauczą zasad postępowania z poszkodowanym, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, pokażą jak przeprowadzić poprawnie akcję reanimacyjną i  użyć defibrylatora. Zaktywizują społeczeństwo do podejmowania działań informacyjnych dot. niebezpiecznych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, przyczynia się do wyznaczenie na terenie gminy punktów, w których zachodzą zjawiska patologiczne. Pozwolą także zainteresować uczestników tematem bezpieczeństwa własnego i drugiego człowieka. Uświadomią potrzebę odpowiedzialności za własne istnienie.