Pomagają w nauce dzieciom, przynoszą zakupy seniorom. Czasem działają również zza monitora komputera albo włączają się w istniejące prospołeczne projekty. Wolontariusze. W naszym powiecie działają ich setki, a wielu uaktywniło się dopiero w czasie pandemii. Powiat Otwocki chce im podziękować i wyróżnić.

W ubiegłym roku projekt pod nazwą: „Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do konkursu, którego celem jest propagowanie idei wolontariatu, a także wyróżnienie tych, którzy najaktywniej działają w obszarze pomagania innym, zgłoszono ponad 70 kandydatur. Byli wśród nich mieszkańcy prawie wszystkich gmin, reprezentujących różne zawody, środowiska czy stany. Wyróżnienia otrzymały pojedyncze osoby, rodziny czy kola wolontariatu. Konkurs pokazał, jak wielu z nas bezinteresownie pomaga innym.

W tym roku powiat otwocki zdecydował się na rozszerzenie formuły projektu i umożliwienie zgłaszania kandydatów aż w 6 kategoriach. Są to: wolontariat szkolny, do którego są zaproszeni m.in. uczniowie działający w szkolnych kołach wolontariatu; e-wolontariat, w który angażują się osoby tworzące platformy i grupy w mediach społecznościowych; wolontariat seniorów, którego celem jest pomoc najstarszym; wolontariat w czasie pandemii, w którym wyróżnieni zostaną ci, którzy wspierają społeczność lokalną w walce z koronawirusem; wolontariat grupowy, do którego są zaproszeni również rodziny czy grupy znajomych; a także wolontariusz roku – to osoba, która szczególnie zasłużyła się dla lokalnej społeczności.

-Cieszę się, że kolejny raz będziemy mogli wyróżnić tych, którzy są tak ważni dla naszej lokalnej społeczności. Wolontariat to idea, bez której trudno sobie wyobrazić dziś nasze funkcjonowanie. Docierają wszędzie tam, gdzie są najbardziej potrzebujący. Reagują szybko na najpilniejsze potrzeby i wyzwania. Doświadczamy tego szczególnie teraz, gdy nasze funkcjonowanie zmieniło się w dobie walki z koronawirusem. Zapraszam wszystkich do zgłaszania kandydatur tych, którym chociaż symbolicznie podziękujemy – mówi Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak.

Szczegóły i regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.powiat-otwocki.pl. Zgłoszenia można przesyłać wypełniając formularz zgłoszeniowy i wysyłając go na adres: promocja@powiat-otwocki.pl