Pięć gmin powiatu otwockiego dostało łącznie 200 tys. złotych grantu na lokalne zadania w ramach projektu „Mieszkańcy inwestują w swój obszar” realizowanego przez LGD Natura i Kultura. W ciągu najbliższych trzech miesięcy powstanie szereg nowych inwestycji, m.in. plenerowe siłownie i ścieżki edukacyjne.

We wrześniu zeszłego roku Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura ogłosiła nabór wniosków w ramach projektu „Mieszkańcy inwestują w swój obszar” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do konkursu mogły się zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, gminy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz parafie i związki wyznaniowe. Spośród przesłanych projektów, LGD wybrało 10 najciekawszych z zakresu turystyki i rekreacji, a następnie (w formie jednego zgłoszenia) wysłało je do Urzędu Marszałkowskiego. Zarząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie rozpatrzył zgłoszenie i 6 czerwca podjął decyzję o udzieleniu grantu w wysokości 198 290, 00 zł.

Nowe miejsca rekreacji

Na grancie skorzystają mieszkańcy Sobień-Jezior, Celestynowa, Osiecka, Józefowa i Karczewa. Uroczystość podpisania umów z grantobiorcami odbyła się 26 czerwca w Urzędzie Miasta Karczew. Swój podpis jako pierwsi złożyli prezesi OSP Sobienie-Jeziory i OSP Piwonin, autorzy projektu zagospodarowania terenu centrum Sobień-Jezior przed kościołem oraz placu wokół świetlicy w Piwoninie. Z grantów mogli się cieszyć także Straż Ochotnicza w Regucie oraz tamtejszy klub sportowy RKS Bór Regut – pozyskane środki wykorzystają na rekreację i remont obiektu sportowego Bór Arena. Dofinansowanie otrzymał także karczewski „Mazur” – w ramach grantu powstaną nowe urządzenia sportowe w samym Karczewie, a także w miejscowości Glinki. Zewnętrzną siłownię będzie miał także Osieck – umowę o udzielenie grantu podpisał prezes tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. W Józefowie powstanie z kolei ścieżka edukacyjna – z tą inicjatywą wyszła Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Od chwili podpisania umowy, beneficjenci mają 3 miesiące na realizację zadań. Do 28 września są zobowiązani złożyć wniosek o płatność. W wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość przesunięcia terminu rozliczeniowego. Należy jednak pamiętać, że beneficjenci są od siebie uzależnieni, gdyż ich zadania wchodzą w jeden projekt grantowy. Jeśli jeden grantobiorca przedłuży termin, wszyscy pozostali także będą musieli czekać na płatność. LGD może bowiem złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego tylko wtedy, kiedy dostanie od beneficjentów całość środków.

MK/fot. Martyna Kędziorek