Sportowcy Klubu Mazur Karczew mogą cieszyć się nową szatnią dzięki grantowi otrzymanemu w ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” prowadzonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A..

Klub Mazur Karczew został beneficjentem w II edycji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Latem, w ramach pozyskanych środków finansowych, udało się wykonać remont dwóch szatni oraz natrysków w budynku Klubu przy ul. Trzaskowskich 1 w Karczewie. Dzięki tej inwestycji piłkarze, a od września też i piłkarki, będą mogli w pełni korzystać z nowoczesnych pomieszczeń na poziomie profesjonalnego klubu. Dla ponad 300 adeptów piłki nożnej jest to przede wszystkim zwiększenie komfortu podczas sportowych zajęć.

Władze Klubu podkreślają, że stale starają się podnosić standardy treningów i rozwoju podopiecznych w klubie Mazur Karczew, a zobowiązuje ich do tego także Złota Gwiazdka nadana przez PZPN jako jedynemu Klubowi w powiecie otwockim i jednemu z niewielu w całym kraju.

-Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tak rozpoznawalną firmą i marką jaką jest PSE, zwłaszcza, że tego typu działanie - w naszej opinii - wpisuje się w trend wspólnego rozwoju lokalnej społeczności – powiedział Piotr Niedziółka, Prezes Zarządu Klubu Mazur Karczew.

PSE wspiera Gminę Karczew w ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, który skierowany jest do gmin, jednostek organizacyjnych gmin oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenach, na których PSE realizuje projekty inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Granty przyznawane są na projekty, które mają realny wpływ na poprawę warunków życia lokalnych społeczności i przynoszą długotrwałe efekty.