Coraz bliżej jest do powstania w Otwocku nowoczesnego ośrodka sportowego z siedzibą OKS „Start” przy ul. Ślusarskiego i Karczewskiej. Rozmowy właścicieli terenu z władzami miasta zmierzają w końcu w dobrą stronę. Jest otwartość, chęć dialogu oraz współpracy dla dobra mieszkańców i rozwoju otwockiego sportu. Finał rozmów ma nastąpić jeszcze w tym roku

Jeszcze nigdy nie było tak dobrego klimatu odnośnie wspólnych działań wszystkich stron, aby na terenie Otwockiego Klubu Sportowego „Start” mogła powstać nowoczesna infrastruktura sportowa ze zmodernizowanym stadionem, bieżnią, halą sportową, kręgielnią, a nawet strzelnicą. Rozważana jest także budowa basenu.

Obecnie Miasto Otwock nie ma prawa do tych terenów przez co nie może tam zainwestować nawet złotówki. Po nabyciu prawa użytkowania wieczystego miasto będzie mogło przeprowadzić niezbędne inwestycje, które znacząco wpłyną na poprawę wizerunku istniejących obiektów przy ul. Ślusarskiego i Karczewskiej i wzbogacą ofertę sportową dla mieszkańców. OKS „Start” nadal będzie mógł tam prowadzić swoją działalność statutową.

Aby tak się stało potrzeba jest dobra wola i zgoda czterech stron, w tym obecnych właścicieli terenu OKS -u: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Stowarzyszenia OKS „Start”, spółki Tenis & Holiday od których miasto miałoby odkupić udziały do prawa wieczystego użytkowania.

-Od kilku miesięcy prowadzimy intensywne rozmowy i negocjacje. Doszliśmy już do takiego etapu, że zaprosiłem wszystkie zainteresowane strony do urzędu miasta, aby przedstawić wspólne założenia i plan działania na najbliższy czas - mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

W czterostronnym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” z prezesem Łukaszem Szeligą, Stowarzyszenia OKS „Start”, w tym prezes Jacek Siekaczyński, wiceprezes Wojciech Sierpiński i członkowie zarządu, spółki Tenis & Holiday. Miasto Otwock reprezentowali: prezydent Jarosław Margielski, przewodnicząca rady miasta Monika Kwiek, wiceprzewodniczący rady miasta Jakub Kosiński i Arkadiusz Krzyżanowski oraz radni: Jarosław Łakomski i Wojciech Dousa.

-Wszystkim stronom, które wzięły udział w spotkaniu przyświecało jedno rozwiązanie, które będzie korzystne dla rozwoju otwockiego sportu. Co do przedstawionych propozycji to wszyscy uczestnicy podeszli do nich z otwartością i zrozumieniem. Ustaliliśmy główne kierunki działania odnośnie przejęcia przez Miasto Otwock udziałów prawa do użytkowania wieczystego terenu OKS-u. Spotkanie zakończyło się zgodną akceptacją wszystkich stron dla przyjętego i przedstawionego planu - mówi prezydent Margielski.

Chodzi o odkupienie przez Miasto Otwock: 3/6 udziałów prawa do użytkowania wieczystego od Stowarzyszenia OKS „Start”, 2/6 udziałów prawa do użytkowania wieczystego od PZSN Start i podpisanie umowy o korzystanie, a następnie wystąpienie o sądowe wyjście ze współwłasności ze spółką Tenis & Holiday (1/6 udziałów).

Finał prowadzonych działań przez prezydenta z właścicielami terenu powinniśmy poznać jeszcze w tym roku. W najbliższym czasie odbędą się walne zgromadzenia w stowarzyszeniach, a następnie zostanie skierowany projekt uchwały do rady miasta, gdzie podczas sesji radni podejmą decyzję co do wykupu udziałów. Wcześniej miasto zleci wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wartości przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego czyli 5/6 udziałów.

-Jeśli wszystko się uda zrealizować w przyjętych terminach to planujemy finalizowanie tych działań w grudniu 2021 r. Zamierzamy też jako miasto wystąpić o dofinansowanie do budowy nowoczesnej 8-torowej bieżni tartanowej, modernizacji stadionu, hali oraz obiektów towarzyszących m.in. pod wymogi PZLA - zapowiada prezydent Margielski.

Komentarze po spotkaniu:

Jacek Siekaczyński, Prezes OKS START Otwock:

-To było bardzo udane i potrzebne spotkanie. Odbyło się ono w dobrej i otwartej atmosferze. Wszyscy dążymy do jednego, wspólnego celu, czyli utworzenia w Otwocku profesjonalnego obiektu sportowego, o jakim mieszkańcy marzą od dziesiątek lat.

Jako nowy zarząd Otwockiego Klubu Sportowego START Otwock kontynuujemy rozpoczęte kilka lat temu przez poprzednie zarządy rozmowy z władzami Miasta Otwocka. Dziś usiedliśmy ponownie do stołu, widząc szansę w porozumieniu z Miastem i zrobieniu wspólnie tego przedsięwzięcia. Chcemy stworzyć obiekt, na którym dzieci i młodzież będą mogły rozwijać swoje talenty w różnorodnych sekcjach sportowych naszego Klubu, gdzie Otwocczanie będą spędzać wolny czas, m.in.  przychodząc na zajęcia sportowe dla dorosłych.

Przygotowujemy umowę dotyczącą sprzedaży Gminie Otwock prawa użytkowania wieczystego terenu użytkowanego obecnie przez OKS w zamian za inwestycje w obiekt. Zgodnie z negocjowaną umową Otwocki Klub Sportowy będzie posiadał dostęp do obecnej, jak i nowo wybudowanej infrastruktury sportowej, nadal będzie mógł prowadzić działalność statutową polegającą na wychowaniu i kształceniu fizycznym dzieci i młodzieży, prowadzić treningi, organizować zawody i rozgrywki.

Uważamy, że jest to najlepsze rozwiązanie, umożliwiające nie tylko dalsze istnienie, ale przede wszystkim rozwój Otwockiego Klubu Sportowego, klubu z blisko 100-letnimi tradycjami. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą członkowie OKS-u na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu, my jako zarząd przedstawimy im wynik naszej pracy i naszą rekomendację.

 

Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”:

-Po ośmiu latach rozmawiania na ten temat w końcu jest szansa, że uzyskamy przełom w sprawie. Wyraźnie widać wolę wszystkich stron, aby ten temat rozwiązać i pójść do przodu.

Gratulacje należą się dla prezydenta Jarosława Margielskiego i Rady Miasta Otwocka za przedsięwzięcie, które chcą tam zrealizować. Takiego obiektu, który jest planowany na terenach OKS-u, mam nadzieję, że z częścią hotelową nie ma w okolicy Warszawy. Myślę, że to spowoduje, że oprócz tych walorów uzdrowiskowych o które walczy Otwock, będzie też kojarzony ze sportem.

Cieszę się też, że te duże tradycje sportowe, które ma Otwock mogą wrócić. Nowe władze Klubu OKS START są również zainteresowane, żeby coś zrobić w obszarze sportu niepełnosprawnych, co dodatkowo nas bardzo cieszy. Z optymizmem patrzę na to co może teraz się wydarzyć.

Jest nadzieja, że mieszkańcy Otwocka zyskają atrakcyjny teren i obiekty sportowe, aby móc uprawiać sport i rozwijać swoje sportowe pasje. W mojej ocenie ta cała inwestycja jest przemyślana, tak żeby można było tam organizować także różne zawody sportowe. Mogę tylko życzyć prezydentowi i radnym powodzenia przy realizacji tego przedsięwzięcia. Miejmy nadzieję, że z początkiem grudnia br. jak to jest prognozowane, spotkamy się i ten czteroetapowy akt notarialny zostanie w końcu podpisany.

 

Wojciech Sierpiński, wiceprezes OKS START Otwock:

-Wierzymy, że wreszcie się uda pchnąć ten „wózek” do przodu i wyciągnąć go z tego marazmu. Nie możemy się doczekać kiedy to wszystko zostanie sfinalizowane. 22 listopada br. jest walne zgromadzenie Klubu OKS na którym to członkowie Klubu będą decydować o sprzedaży tego terenu. Liczmy, że przedstawienie przez prezydenta Jarosława Margielskiego na walnym zgromadzeniu przyszłości jaka się jawi przed tą inwestycją, dodatkowo przekona członków Klubu, że wszystko jest na dobrej drodze. Sport w Otwocku wreszcie uda się skupić w jednym miejscu, będzie on na odpowiednim poziomie i wykorzysta się warunki, które mamy dookoła naszego obiektu i na terenie Otwocka.