Ponad 200 milionów złotych do zagospodarowania na obiekty sportowe w całym kraju. Jest tylko jeden warunek – muszą być OGÓLNODOSTĘPNE. Rusza już nabór wniosków!

„Rusza tegoroczna edycja programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska. Środki przeznaczone do przyznania w ramach umów podpisanych w edycji 2020 to ponad 200 milionów złotych. - Nowoczesne obiekty sportowe są niezbędne, aby w całej Polsce, każdy miał możliwość uprawiania sportu. Dlatego będę kładła szczególny nacisk na rozwój infrastruktury sportowej” - mówi Danuta Dmowska-Andrzejuk, minister sportu.

Założenia ogólne
Dofinansowywane będą zadania inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych na terenie naszego kraju. Obiekty te mają być ogólnodostępne, gdyż założeniem jest propagowanie aktywności sportowej dostępnej dla każdego. Co więcej – w przypadku obiektów zewnętrznych – dostęp dla dzieci i młodzieży powinien być nieodpłatny.


Z uwagi na charakter programu, rodzaje zadań inwestycyjnych zostały podzielone na trzy grupy:
Grupa pierwsza – dla szkół – to zadania mające ma na celu poprawę infrastruktury przyszkolnej przeznaczonej na lekcje wychowania fizycznego, ale również dostępnej dla społeczności lokalnej. Dodatkowo, zyskają projekty umożliwiające współzawodnictwo sportowe, a więc bieżnie, boiska, ale nie tylko.

Grupa druga – i tu widzimy wyzwanie dla Otwocka z jego upadającym OKS – to zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie niszczeniu (utraty wartości) obiektów sportowych. Dotyczy to zwłaszcza obiektów pozwalających na uprawianie dyscyplin olimpijskich, ale również takich, które umożliwiają szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie kwalifikują się kluby sportowe z udokumentowanymi dokonaniami i sukcesami, oraz takie, gdzie działania inwestycyjne będą bodźcem do rozwoju działalności.

Grupa trzecia – zadania polegające na stworzeniu obiektów czy miejsc, zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego. W założeniach miejsca te miałyby sprzyjać uprawianiu współzawodnictwa sportowego lub być ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej. Co ważne, Ministerstwo zachęca, by wnioskowane inwestycje z tej grupy były poparte aprobatą społeczności lokalnej i swoim charakterem nawiązywały (lub rozszerzały zakres) do sportów uprawianych na „terenie oddziaływania” inwestycji.

Masz pomysł? Przygotuj i złóż wniosek. Masz czas do 3 kwietnia.
Program ogłoszony w zeszłym tygodniu będzie realizowany na przestrzeni całego 2020 roku. Wnioski można składać już od 16 marca, a o wypłatę transzy przewidzianych na ten rok można ubiegać się do 15 listopada.

W razie pytań, wątpliwości czy potrzeby konsultacji, pomocą służy bezpośrednio Ministerstwo Sportu.