Duńska firma, która oferowała w Polsce tanie ubezpieczenia samochodowe, straciła prawa do dalszej sprzedaży polis.

Duński organ nadzoru finansowego zakazał spółce Gefion Insurance A/S zawierania nowych umów ubezpieczenia (24 marca 2020 r. duński sąd zakazał firmie Gefion Insurance A/S dalszej sprzedaży ubezpieczeń). Klienci, którzy mają polisę OC wykupioną w firmie Gefion Insurance, muszą pamiętać, że nie dojdzie do automatycznego przedłużenia ochrony.

Gefion stracił uprawnienia do sprzedaży nowych ubezpieczeń oraz do automatycznego przedłużania ubezpieczeń już zawartych. W efekcie klienci, którzy mają ważne OC u tego ubezpieczyciela, powinni sami zadbać o odpowiednio wczesne podpisanie umowy z nową firmą, żeby nie dopuścić do przerwania ochrony ubezpieczeniowej. odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem okresu 12  miesięcy, na który została zawarta umowa.

Posiadacze polis wystawionych przez Gefion muszą pilnie sprawdzić, kiedy ich umowa wygasa. Następnie - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - p
owinni zawrzeć nową umowę OC w innym zakładzie ubezpieczeń, tak żeby nie mieć ani jednego dnia przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Nie muszą przy tym składać wypowiedzenia dotychczas obowiązującej  umowy.