Ciąg Fibonacciego, radioaktywność czy energetyka wodna to pojęcia, które nie mają przed nimi tajemnic. Projektują strony internetowe, badają sztuczną inteligencję. Ale też nie jednemu zaimponują wiedzą z zakresu ekologii czy zdrowej żywności. Stypendyści marszałka, bo o nich mowa, już od lat dzięki środkom unijnym rozwijają swoje talenty i naukowe pasje. Dziś rusza nabór do szóstej edycji programu dla szczególnie uzdolnionych. Rejestracja elektroniczna trwa tylko do 9 września.

To już VI edycja „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja  w człowieka” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.  –Już kilka tysięcy uczniów skorzystało z pomocy stypendialnej w ramach środków unijnych. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat pomogliśmy 2874 szczególnie uzdolnionym młodym uczniom. Wartość pomocy, która trafiła w tym czasie do młodych i zdolnych przekroczyła 13 mln zł – wylicza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i dodaje: –Tak, jak mówi nazwa tego projektu, te pieniądze są inwestycją w człowieka, w naszym przypadku w młodych ludzi, którzy niejednokrotnie dopiero zaczynają swoją naukową przygodę. Te fundusze w sposób znaczący pomagają im rozwijać ich szkolne zainteresowania i pasje.

 

W tym roku stypendystami marszałka ma szansę zostać 476 mazowieckich uczniów. Każdy z nich otrzyma w roku szkolnym 2020/2021 stypendium w wysokości  ok. 5 tys. zł  (ok. 500 zł/ miesięcznie). Na realizację projektu zaplanowano 2,7 mln zł. Wypłata stypendium nastąpi w jednej transzy w I/II kwartale 2021 r.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają kilka warunków. Jak zaznacza członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, stypendia trafią do najwybitniejszych mazowieckich uczniów: –Młodzi ludzie, aby zdobyć nasze stypendium, muszą wykazać się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce. Możemy więc powiedzieć, że stypendium jest rodzajem nagrody za bardzo dobrą naukę, ale też i świetną motywacją do dalszej wytężonej pracy.

 

Stypendium w tym roku trafi do uczniów, którzy:

  •          w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  •          w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego w województwie mazowieckim;
  •          uzyskali średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,66. Co najmniej jeden przedmiot, spośród trzech przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnym ucznia;
  •          uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,40.

 

Uczniowie dodatkowe punkty mogą otrzymać za uzyskanie w roku szkolnym 2019/2020 tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a także za laureata lub finalistę konkursów organizowanych przez kuratora z województw innych niż mazowieckie. Aby ubiegać się o stypendium trzeba uzyskać minimum 14 punktów, obliczonych na podstawie tych kryteriów.

 

CO MOŻE KUPIĆ STYPENDYSTA?

Stypendium może zostać przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne związane z rozwojem naukowym zgodnym z Indywidualnym planem rozwoju edukacyjnego uczniaUczniowie za zdobyte fundusze mogą kupić m.in. sprzęt komputerowy, fachową literaturę czy podstawowe wyposażenie miejsca nauki w domu. To środki również na opłacenie zajęć pozaszkolnych, wycieczek edukacyjnych, kursów językowych czy korzystanie z internetu itp.

 

JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?                                                        

Do ubiegania się o stypendium zachęca również Krzysztof  Skolimowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego: –Od tego jaką będziemy mieć młodzież, jak będzie przygotowana do różnych zadań zależy jaka będzie przyszła Polska. Ten program stypendialny daje szansę tym, którzy mają ciekawe pomysły i chcą je realizować. Bardzo się cieszę, że w województwie mazowieckim od lat realizujemy ten program. Jestem osobiście z tego dumny i namawiam wszystkich uczniów do zgłaszania się – przekonuje przewodniczący. Nabór wniosków do projektu trwa od 2 do 21 września 2020 r. Podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym, trwającym do 9 września uczniowie powinni zarejestrować wniosek  pod adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl/, a w drugim są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów, w tym m.in. wniosku, I części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, kopii świadectw czy oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  w wersji papierowej do urzędu marszałkowskiego (osobiście lub listem poleconym). Drugi etap trwa do 21 września br.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, procedur i realizacji projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” znajdują się TU.

 

Dodatkowe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami tel.: (22) 59 79 410, 413, 423, 430, 449 lub mailowo: edukacja@mazovia.pl.