Burmistrz Karczewa, Władysław Dariusz Łokietek spotkał się z rodzicami, aby wyjaśnić im, jakie zmiany czekają uczniów w związku z reformą oświaty.

Podczas spotkania, przedstawione zostały założenia przyjęte do powstania nowej szkoły, która będzie się mieściła w budynku obecnego Publicznego Gimnazjum w Karczewie. Wyjaśniono też wątpliwości rodziców dotyczące rekrutacji do szkół. Jak wyjaśniał burmistrz Łokietek, to rodzice zdecydują o tym, czy ich dziecko będzie kontynuowało naukę w Szkole Podstawowej nr 2, czy zostanie przeniesione do nowej SP 1. Podczas spotkania, rodzicom przekazano wstępne deklaracje do złożenia wniosku o przeniesienie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie. Jeśli rodzice lub prawni opiekunowie wybiorą dla swojej pociechy 1-kę, powinni złożyć dokument najpóźniej do 10 marca br. w Urzędzie Miejskim w Karczewie (Wydział Oświaty, II piętro, lub BOM). Deklarację można również przekazać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.Głos zabrali także nauczyciele obecnego gimnazjum i zaprezentowali zebranym w sali gościom swoją wizję przyszłej pracy z uczniami szkoły podstawowej. Rodzice, którzy tłumni stawili się na spotkaniu, mieli wiele pytań do burmistrza i przedstawicieli oświaty dotyczących m.in.: bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, kadry nauczycielskiej, dostosowania budynku dla dzieci (szczególnie tych z klas I-III). Niestety, część z nich pozostała bez jasnej odpowiedzi ze względu na to, że proces zmian związanych z reformą oświaty nadal trwa.


Opr. ML