Prawdopodobnie już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021. 1 września uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami, a dzień później rozpoczną się lekcje. Co czeka nasze dzieci i jakich zasad będą musiały przestrzegać? Sprawdźcie!

Ministerstwo Edukacji przekazało wytyczne dotyczące nauki w czasie pandemii. Opublikowano również kalendarium.

Wytyczne dla szkół i placówek oświatowych Ministerstwo Edukacji opracowało wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Minister Edukacji Narodowej wydał już akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektorzy szkół i placówek dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szkole, szczególnie jeśli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego będą mogli elastycznie wprowadzać model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczania zdalnego.

A jak wygląda kwestia dni wolnych i wakacji w roku szkolnym 2020/2021? Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia, a dwa tygodnie później (18 stycznia) ruszą dwutygodniowe ferie zimowe dla uczniów z województwa mazowieckiego. Wiosenna przerwa została zaplanowana w terminie od 1 do 6 kwietnia. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 25 czerwca. Egzamin ósmoklasisty został przesunięty z kwietnia na maj i odbędzie się w dniach 25-27 maja. Matury rozpoczną się 4 maja.

Więcej informacji oraz materiały można znaleźć TU.

 

Źródło: UG Wiązowna, www.gov.pl