Prezydent Otwocka, Zbigniew Szczepaniak właśnie podpisał umowę partnerską z warszawskim Centrum Nauki Kopernik, w myśl której 200 uczniów będzie mogło zdobywać wiedzę przyjemniej i jeszcze efektywniej.

Dzięki udziałowi w projekcie zatytułowanym: "Szkoła bliżej nauki" w czterech, otwockich szkołach podstawowych (nr 6,8,12 i 3 – obecne gimnazjum), już wkrótce pojawią się nowoczesne pracownie przyrody i mobilne interdyscyplinarne zestawy edukacyjne (Pudełko Woda) oraz informatyczne zestawy edukacyjne dostosowane do etapu kształcenia. A dzięki udziałowi w warsztatach oraz projektach edukacyjno-badawczych w "Koperniku" zarówno młodzież jak i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki będą mogli podnosić swoje kompetencje. Cały projekt wart jest 4 999 821,65 zł, kwota która przypada dla Otwocka to 249 699,50 zł., a dofinansowanie, które udało się pozyskać dla miasta wynosi 236 099,50 zł. Natomiast wkład z otwockiej kasy miejskiej, czyli udostępnienie sal lekcyjnych, w których realizowane będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oszacowano na kwotę 13 600 zł. Już wkrótce projekt wejdzie w fazę realizacji, a w otwockich szkołach ruszy tuż po wakacjach.

ML