Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Glinkach, już wkrótce będą się uczyli w nowoczesnej pracowni informatycznej.

Gmina Karczew właśnie otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Glinkach”. Zadanie to jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych".

Kwota udzielonej pomocy to 48.500,00 zł, natomiast całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 100.000,00 zł.

W ramach modernizacji pracowni informatycznej do końca roku zostanie wykonany remont pomieszczenia wraz z wykonaniem odpowiednich instalacji. Zakupione zostaną też meble, komputery, zestaw multimedialny i drukarka. Dzięki wsparciu z mazowieckiej kasy możliwy będzie też ich montaż.

Red./fot. domena publiczna