Otwoccy maturzyści mają powody do zadowolenia. Nasz powiat plasuje się w czołówce powiatów województwa mazowieckiego pod względem zdawalności egzaminu dojrzałości. Najwyższymi wynikami spośród publicznych placówek może pochwalić się LO im. Słowackiego.

Nie wszystkim uczniom z naszego powiatu udało się zdać tegoroczną maturę. Szczęśliwie dobiegło do mety jednak aż 85 proc. maturzystów. Wynik ten jest nieco wyższy od średniej krajowej – w całej Polsce maturę zdało 79,7 proc. uczniów. Na Mazowszu zdało z kolei 82,5 proc.

Pod względem zdawalności wśród mazowieckich szkół, powiat otwocki plasuje się na czwartym miejscu, zaraz za powiatami sierpeckim, warszawskim i radomskim. Z kolei biorąc pod uwagę same licea, wysuwa się na miejsce pierwsze. Jest to niewątpliwy powód do dumy.

W otwockich szkołach średnich, egzamin dojrzałości zdało 95,4 proc. uczniów, w technikach – 69,5 proc. Średni wynik powiatowych szkół z języka polskiego (poziom podstawowy) wynosi 58,32 proc., z angielskiego – 77,01 proc., a z matematyki 61,38 proc.

Dla nikogo nie był zaskakującym fakt, że najlepsze wyniki z przedmiotów obowiązkowych uzyskało prywatne liceum Strumienie w Józefowie, które od lat utrzymuje rewelacyjny poziom. Równie przewidywalne było to, że wśród publicznych placówek najlepiej zaprezentuje się Słowak. Liceum nr 3 może się pochwalić stuprocentową zdawalnością i najlepszymi wynikami ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Gratulujemy wszystkim, którzy szczęśliwie dobiegli do mety. Trzymamy kciuki również za tych, którzy w sierpniu podchodzą do egzaminu poprawkowego.

 

WYNIKI PROCENTOWE Z PRZEDMIOTÓW OBLIGATORYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ POWIATU
Szkoła j.polski j.angielski j.niemiecki j.rosyjski j.francuski matematyka
LO im. J.Słowackiego w Otwocku 67,32% 89,81% 87,60% 84% 86% 81,40%
LO im. K.I.Gałczyńskiego w Otwocku 58,36% 86,77% 72% 73,28%
Technikum nr 1
w ZS Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Otwocku
55,05% 61,56% 48,50% 26% 43,31%
Technikum nr 2
im. M.Skłodowskiej-Curie
w Otwocku
51,36% 62,21% 72% 48,84%
Katolickie Liceum Humanistyczne
im. św. Jadwigi Królowej Polski
w Otwocku
53,47% 80,53% 46,74%
LO im. św. Tomasza z Akwinu
w Józefowie
60,20% 82% 54% 98% 62,40%
Strumienie LO Sternik
w Józefowie
81,56% 96,50% 92% 78,89%
Technikum w ZS
im. ks. kard.S.Wyszyńskiego
w Karczewie
44,38% 62% 30% 37,08%


MK/fot. pixabay