Ruszyła rekrutacja do 11 edycji Programu Stypendialnego Horyzonty. Stypendium jest szansą dla młodzieży pochodzącej z małych miejscowości na naukę w wybranych liceach i technikach w Polsce. Program sprawia, że uczniowie rozwijają swój potencjał i świadomie decydują o swojej przyszłości – realizują pasje, spełniają marzenia, zostają studentami najlepszych uczelni na świecie. Tworzą zżytą i wspierającą się społeczność, angażują się w działania społeczne i obywatelskie.

Fundacja EFC zajmuje się edukacją; wspiera uczniów i nauczycieli w dostępie do jakościowej edukacji. Wraz z Fundacją Rodziny Staraków realizuje program Horyzonty. Mogą się do niego zgłaszać uczniowie kończący szkołę podstawową, z małych miejscowości, którzy chcą się dalej uczyć i rozwijać w wybranych liceach i technikach w dużych miastach, a bez wsparcia finansowego nie mogliby tego zrobić.

Stypendyści Horyzontów decydują się na udział w programie z kilku powodów: -Miałam okazję uczyć się w jednym z najlepszych liceów w Polsce. Ze względów czysto finansowych nie mogłabym sobie na to pozwolić. Ze stypendium Horyzonty stało się to możliwe – opowiada Agnieszka Świderska, absolwentka Fundacji EFC w programie Horyzonty, studentka studiów doktoranckich na uniwersytecie w Manchesterze.

Fundacja EFC i Fundacja Rodziny Staraków finansują zakwaterowanie i wyżywienie w mieście, gdzie uczą się stypendyści. W programie Horyzonty stypendyści mają zapewnioną opiekę regionalnych koordynatorów, wsparcie fundacyjnego psychologa, wyjeżdżają razem na ferie i obozy letnie. Otrzymują indywidualne, tutorskie wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i wyborze dalszej ścieżki życiowej. Tworzą zżytą społeczność: -To społeczność Fundacji EFC jest najsilniejszą kartą programu. Oczywiście wsparcie finansowe jest ważne, ale fakt posiadania grona osób, myślących podobnie do nas, a jednak o kompletnie innych zainteresowaniach i pasjach, jest niezwykle stymulujący. Każda rozmowa i spotkanie potrafią być trampoliną, z której możemy wybić się w celu osiągnięcia czegoś nowego – opowiada Kamil Krzyszczyk stypendysta Horyzontów w latach 2015-2018, student Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej.

-Nie jesteśmy jedynie średnią ocen semestralnych i naszymi osiągnięciami, ale również osobami o różnych pasjach i zainteresowaniach – podkreśla Ola Hakało absolwentka programu Horyzonty, studentka na Politechnice Rzeszowskiej.

Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty trwa od 15 lutego do 31 marca 2021 r. Aplikować należy za pośrednictwem strony: www.efc.edu.pl.

Do tej pory Program Stypendialny Horyzonty wsparł edukację blisko 800 uczniów. Obecnie 200 stypendystów uczy się w 19 szkołach średnich w całej Polsce.


Fundacja EFC od 11 lat wspiera dzieci, młodzież i nauczycieli w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacnia szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju. Promuje postawy zaangażowania społecznego. To jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Utworzona przez polskiego biznesmena i filantropa – Andrzeja Czerneckiego, obecnie zarządzana jest przez jego synów – Igora i Andrzeja Czerneckich.

Fundacja Rodziny Staraków działała od 2008 roku, jej fundatorem jest Jerzy Starak. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich pasji i pomysłów na życie. 

Więcej informacji na temat Programu Horyzonty: