Fantastyczna wiadomość dla wszystkich młodych, żądnych wiedzy osób! Edukacyjna Fundacja im. Prof. Romana Czerneckiego EFC własnie rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego pt.: "Marzenie o nauce".

Program adresowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy na poziomie co najmniej 4,5 i mieszkają na stałe w miejscowości liczącej do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest również przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek znajduje się na stronie www.efc.edu.pl). Aby zostać stypendystą MoN należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy I fazy rekrutacji, którym jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez kandydata w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca br., za pośrednictwem strony: www.efc.edu.pl. Szczęśliwcy, którym uda się zdobyć sypendium będą mogli liczyć na to, że Fundacja EFC pokryje ich opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie oraz udostępni im podręczniki, będzie finansowała wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego. Natomiast podczas ferii i wakacji zimowych stypendyści MoN wyjadą na obozy narciarskie i windsurfingowe. Jest więc o co walczyć.

Wyniki I etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście (w miejscu zamieszkania) koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 roku.

Zachęcamy wszystkich trzecioklasistów do składania wniosków i życzymy powodzenia!

ML