28 kwietnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyło się wręczenie nagród laureatom oraz uczestnikom VIII Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego oraz XI Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego.

Uroczystość swoją obecnością uświetniły takie osoby jak: Prezydent Miasta Otwocka – Pan Zbigniew Szczepaniak, członek zarządu Starostwa Powiatowego – Pani Aneta Bartnicka, Radny Miasta Otwocka i Członek Komisji Oświaty – Pan Andrzej Kamiński, Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – Pani Ewa Barbara Musiejko oraz Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Otwocku – Pani Monika Sławińska. Obecni byli również uczniowie, którzy brali udział w konkursach językowych, wraz z opiekunami.

Najwyższe miejsca i największe nagrody z języka niemieckiego przypadły Monice Fijołek (I miejsce, Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego), Emilowi Voss (II miejsce, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance) oraz Julianowi Włodarczykowi (III miejsce, Gimnazjum nr 2 im. I. Sendlerowej), natomiast z języka angielskiego Dominikowi Nykielowi (I miejsce, Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego), Katarzynie Rejek (II miejsce, Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego) oraz Alicji Stępień (III miejsce, Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny). Pozostali uczestnicy opuścili PMDK z wieloma wyróżnieniami i nagrodami za udział. Nie miałoby to jednak miejsca, gdyby nie wsparcie ze strony sponsorów: Starostwa Powiatowego w Otwocku, Pana Starosty Mirosława Pszonki i członków zarządu, Prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka oraz Pierwszej Damy – Agaty Kornhauser-Dudy, która ufundowała dodatkowy prezent dla laureatki I miejsca w konkursie z języka niemieckiego. Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki kierownikowi Biura Edukacji i Promocji Powiatu Otwockiego – Pani Karolinie Szostak oraz Pani Dyrektor PMDK – Ewie Musiejko.

Jeszcze raz składamy gratulacje oraz podziękowania dla nauczycieli przygotowujących. Wszystkich pasjonatów języków obcych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursów!

Katarzyna Rejek - Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego