Przypominamy, że właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania domu widoczną tabliczką z numerem oraz umieszczenia w dostępnym miejscu skrzynki pocztowej.