Uroczysty koncert dyplomantów

18.04.2018 19:00

Miejsce wydarzenia: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Warszawa, Okólnik 2

Organizator: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Soliści - tegoroczni dyplomanci UMFC:
Hasmik Sahakyan - sopran
Małgorzata Pawłowska - sopran
Alejandrina Vázquez Ramírez - sopran
Wiktor Kowalski - baryton
Marcin Orliński - fagot
Adam Mazurek - wiolonczela
Sabina Bury - fortepian
Adam Maksymienko - akordeon
Dominik Lasota - kompozycja

Orkiestra Symfoniczna UMFC
Marek Wroniszewski - dyrygent

Kup bilet